FYRA
GLOBALA
PROBLEM
- En lokal cirkulär lösning
Idag äter våra djur mat som kommer från samma källa som människans mat. Det orsakar problem som överfiske, långa transporter och utarmning av lokala resurser.
NovaPro utvecklar ett koncept för lokal och hållbar produktion av en proteinrik råvara som en ingrediens i djurfoder. Konceptet möjliggör en lokal hantering av avfall för våra kunder. Vi erbjuder processbeskrivningar, utbildningsmaterial, produktionsutrustning för larvodling och mycket mer till aktörer som själva vill sköta proteinproduktionen.
Hur kan vi bidra till att uppnå FN:s globala mål?
Svält
A plus icon
Transporter
A plus icon
Matöverskott
A plus icon
Utfiskning
A plus icon
Från linjärt till cirkulärt
Den traditionella linjära foderproduktionen bygger på storskaliga linjära produktionssystem som förvärrar flera globala utmaningar. Den minskar mängden livsmedel som kan produceras och bidrar till klimatförändringar, vattenbrist och förlust av biologisk mångfald.

Odling av grödor som majs, vete och sojabönor, samt betesmark används för att föda upp djur. Detta tillvägagångssätt har varit dominerande länge och är fortfarande en stor del av foderproduktionen globalt.
NovaPro cirkulära foderproduktion
Cirkulär foderproduktion är ett tillvägagångssätt som syftar till att minska den negativa miljöpåverkan och beroendet av globala råvaror. Genom att använda restprodukter från bryggerier och frukt- och grönsaksodlingar minskar det behovet av att producera nytt foder från icke-förnybara råvaror och minskar därmed miljöpåverkan. Restprodukter som annars skulle ha slängts kan användas på ett effektivt sätt.

I den traditionella foderindustrin är fiskmjöl och soja högt eftertraktade råvaror att använda som fodertillsatser. NovaPro utvecklar en ersättande råvara för fiskmjöl och soja, som produceras genom en proteinproduktion som baseras på fluglarver. NovaPros ersättande råvara, animaliskt protein, kommer att agera som en revolutionerande produkt inom foderindustrin.
1
Flugor lägger flug-ägg som blir sättlarver
2
Matavfall blir substrat som larverna ska gödas med. Sättlarver göds av framtaget substrat. Larver separeras från frass
3
Larver förädlas till foder och frass hygieniseras  
4
Djur utfodras med foder som baseras på det högkvalitativa proteinet från sättlarverna
Omvandlat matavfall ersätter fiskmjöl och ger hållbar lokal lösning på utmaningarna inom världens matproduktion
Fluglarven är en utmärkt proteinkälla av flera olika skäl
De mogna fluglarverna mals ner till ett animaliskt protein som kan användas i djurfoder istället för fiskmjöl och soja. Animaliskt protein baserat på fluglarver är en utmärkt produkt att fodra bland annat kyckling, fisk och gris med. Larvproteinet är rent från läkemedelsrester och har ett högt proteinvärde på 40-50%, samt innehåller 8-9% fett. 
Hög proteinhalt på mellan 40-50% av dess torrvikt
Proteinet är rikt på essentiella aminosyror
Fluglarven kan omsätta organiskt avfall till ett högkvalitativt protein
Fluglarven kräver minimalt med vatten och markyta vilket gör de
resurseffektiva och mindre miljöbelastande
Produktionen av fluglarven genererar betydligt lägre växthusgasutsläpp
jämfört med traditionella foderproduktioner.
Fördelar med foder baserat på insekter
Fisk
Fisk
 • Proteinrikt foder.
 • Naturlig kost, en del fiskarter har en naturlig diet som består av insekter, larver och andra vattenlevande smådjur.
 • Foder baserat på insekter är ett mer hållbart alternativ än traditionellt fiskfoder.
Hen and chickens
Fågel
 • Proteinrikt, vilket kan ha en positiv effekt på äggkvaliteten.
 • Höns naturliga beteende kan stimuleras när de matas med levande larver.
 • Foder baserat på insekter är ett mer hållbart alternativ än traditionellt hönsfoder.
Pig
Gris
 • Proteinrikt och innehåller hälsosamma fetter, vitaminer och mineraler.
 • Foder baserat på insekter är ett mer hållbart alternativ än traditionellt grisfoder.
 • Foder baserat på insekter kan ge en smaklig variation för grisar.
En påse med frass
Frass
En slutprodukt av proteinproduktionen baserad på fluglarver är frass. Frass är bland annat larvernas spillning som antingen kan användas som biologiskt aktivt gödsel eller som röta för att framställa biogas.

Om NovaPro

Vår vision är att vara en ledande och innovativ aktör för proteinproduktion där NovaPro bidrar till en hållbar och effektiv lösning för framtidens cirkulära foderindustri.

Vi erbjuder processbeskrivningar, utbildningsmaterial, produktionsutrustning för larvodling och mycket mer till aktörer som själva vill sköta proteinproduktionen. Genom att erbjuda stöd och resurser vill vi bidra till att minska användningen av soja och fiskmjöl i djurfoder och på så sätt bidra till att minska den negativa påverkan på jordens resurser.
Kontakta oss för mer information
Om NovaPro 1
A plus icon
Om NovaPro 2
Om NovaPro 3
Om NovaPro 4
A plus icon
Novapro logo

Är du fiskodlare, gris- eller hönsuppfödare och intresserad av djurfoder?

Kontakta oss för att få veta mer om vår hållbara och näringsrika proteinkälla, och hur den kan hjälpa dig att hålla kostnaderna nere för din verksamhet.
Vi erbjuder er:
 • Stöd för att komma igång med produktionen av proteinkällan fluglarver
 • Processbeskrivningar och utbildningar för att optimera flöden
 • Recept för optimal tillväxt av larver
 • Hjälp för att kapitalisera er produktion
 • Ett "Know-how" för att hjälpa er att komma på banan snabbt.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Novapro logo
Exempelvägen 1
112 52 Stockholm
SWEDEN
info@novaprotein.se
070-417 44 52
Integritetspolicy