Uppfyll er kommuns miljöambitioner

Har er kommun höga miljöambitioner och ett engagemang för hållbar utveckling, men svårt att hitta enkla och kraftfulla lösningar?

I en värld där klimathotet blir allt större och kommuner står inför utmaningen att anta långsiktigt hållbara lösningar, erbjuder NovaPro en ny konkret och innovativ väg framåt.
‍Vi på NovaPro leder vägen för hållbar innovation inom djurfoderproduktion och har en stark passion för att skapa värdefulla arbetstillfällen samtidigt som det bidrar till ett mer effektivt hållbarhetsarbete. Vår lösning är att omvandla matavfall till högkvalitativt djurfoder genom insektodlingar – från problem till potential. 

Vad är insektsodling och varför är det revolutionerande?

Insektsodlingar kommer vara del av lösningen på ett flertal av de globala problem vi ställs inför och erbjuder ett svar på dagens miljöutmaningar. Genom att förädla matavfall till högkvalitativt foder via insektsodling, omvandlar vi vad som skulle ses som avfallsproblem till självförsörjande foderproduktion. Detta bidrar i sin tur till en lokal cirkulär ekonomi. Denna metod minskar inte bara avfall och förädlar existerande resurser, utan stödjer även lokal hållbar foderproduktion, minskar behovet av importerade resurser och stärker den lokala ekonomin.

Vad kan en insektsodling göra för er?

Andra kommuner som vi samarbetar med är redan i gång med detta innovativa arbete - och med en lokal insektsodling genom vårt slutna system kan er kommun också:

  • Bidra till en mer hållbar utveckling som integrerar miljömässiga, ekonomiska och sociala perspektiv.
  • Skapa nya värdefulla arbetstillfällen och stärka den lokala ekonomin.
  • Ökar självförsörjningsgraden och stödjer lokal produktion.
  • Omvandla matavfall från en kostnad till en resurs.
  • Stärka kommunens miljöprofil genom innovation.

NovaPro – Din partner inom insektsodling

Som experter inom insektsproduktion har NovaPro de kunskaper och den erfarenhet som krävs för att hjälpa er kommun att utforska och implementera denna framtidsteknik. Vi arbetar idag med flertal kommuner och vårt erbjudande inkluderar:

  • En grundlig analys av era möjligheter att etablera och driva insektsproduktion.
  • Expertis i val och anskaffning av lämplig utrustning.
  • Ekonomiska kalkyler och beslutsunderlag för att underlätta er investeringsprocess.
  • En potentialstudie under en heldag som syftar till att få en förståelse för nyttan med insektsodling: ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Vidare få en förståelse och intresse för erbjudandet i stort, varför ska man odla larver med NovaPro och en kartläggning av era unika förutsättningar.

Ta steget med NovaPro

Tillsammans kan vi utforska hur insektsproduktion blir en del av er kommuns framtid. Med oss vid er sida är ni väl rustade för att göra en positiv och hållbar förändring. Kontakta oss idag för att boka er potentialstudie och ta det första steget mot en mer hållbar och självförsörjande framtid.

Tack för ditt meddelande!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Novapro logo
Exempelvägen 1
112 52 Stockholm
SWEDEN
info@novaprotein.se
070-417 44 52