Utveckla, innovera och expandera er biodlingsverksamhet med NovaPro

Driver ni biodling och strävar efter att utveckla er verksamhet till nästa nivå med hållbara och innovativa metoder? NovaPro kan hjälpa er att integrera insektsproduktion i er biodlingsverksamhet. Tillsammans kan vi öppna nya dörrar till ökade intäkter genom enkla och innovativa lösningar. 

Vi har tagit fram en hållbar innovation genom ett högteknologiskt slutet system inom djurfoderproduktion och har en stark passion för att bidra till ett mer innovativ, enkelt och effektivt hållbarhetsarbete. Vår lösning är att omvandla matavfall till högkvalitativt djurfoder genom insektodlingar – från problem till potential.

Vad är insektsodling och varför är det revolutionerande?

Insektsodlingar kommer vara del av lösningen på ett flertal av de globala problem vi ställs inför och erbjuder ett svar på dagens miljöutmaningar. Genom att förädla matavfall till högkvalitativt foder via insektsodling, omvandlar vi vad som skulle ses som avfallsproblem till självförsörjande foderproduktion. Detta bidrar i sin tur till en lokal cirkulär ekonomi. Denna metod minskar inte bara avfall och förädlar existerande resurser, utan stödjer även lokal hållbar foderproduktion, minskar behovet av importerade resurser och stärker den lokala ekonomin.

Varför är insektsproduktion en möjlighet för biodlare?

Insektsproduktion erbjuder er en unik möjlighet att diversifiera er verksamhet, öka ert hållbarhetsarbete samt era intäkter. Genom att odla insekter som en del av er verksamhet kan ni:

  • Öka inkomstströmmar genom att producera och sälja insekter, på så sätt kan ni diversifiera era intäktskällor och öka er lönsamhet.
  • Ta vara på lokalt matavfall som tillsammans med sättlarver kan förädlas och bli djurfoder, allt cirkulärt och lokalt.
  • Bidra till ett innovativt och konkret hållbarhetsarbete som gör skillnad.

NovaPro – Din partner inom insektsodling

Som experter inom insektsproduktion har NovaPro de kunskaper och den erfarenhet som krävs för att hjälpa er som biodlare att utforska och implementera denna framtidsteknik. Vi arbetar idag med flertal biodlare och vårt erbjudande inkluderar:

  • En grundlig analys av era möjligheter att etablera och driva insektsproduktion.
  • Expertis i val och anskaffning av lämplig utrustning.
  • Ekonomiska kalkyler och beslutsunderlag för att underlätta er investeringsprocess.
  • En introduktionsstudie på fyra timmar som ger er en djupare förståelse för insektsproduktionens fördelar och genomförbarhet.
  • En dags genomgång av analysen och en potentialstudie som sammanfattar allt.
Novapro logo
Exempelvägen 1
112 52 Stockholm
SWEDEN
info@novaprotein.se
070-417 44 52
Integritetspolicy