Integritetspolicy (GDPR)

Välkommen till Nova Protein.Vi värdesätter din integritet och strävar efter att skydda dinapersonuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använderoch skyddar information om våra besökare och kunder.

Vilka personuppgifter samlas in

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller när du använder våra tjänster, såsom ditt namn, e-postadress och eventuella andra kontaktuppgifter som du fyller i våra formulär.

Hur personuppgifterna samlas in

Personuppgifter samlas in genom formulär på vår webbplats som du väljer att fylla i samt via GoogleAnalytics för att analysera webbtrafik och förbättra din användarupplevelse.

Syftet med insamlingen

De insamlade uppgifterna används för att hantera beställningar, tillhandahålla support, förbättra vår webbplats och för marknadsföringsändamål, om du har gett ditt samtycke till detta.

Lagring och säkerhet

Dina personuppgifter lagras på säkra servrar och vi använder branschstandarder för att skydda dina uppgifter. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter är säkra.

Delning av personuppgifter

 Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, förutom i de fall det krävs enligt lag.

Användarnas rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering, invända mot eller begära begränsning av behandlingen och att få ut dina uppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format.

Kontakt

Om du har några frågor om denna policy eller hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via info@novaprotein.se.

Ändringar av policyn

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker denna sida för att hålla dig informerad om eventuella ändringar.

Novapro logo
Exempelvägen 1
112 52 Stockholm
SWEDEN
info@novaprotein.se
070-417 44 52
Integritetspolicy